Apzon là đối tác SAP Business One tiên phong tại Việt Nam. Thành lập từ 2005, và là một trong những đối tác đầu tiên của SAP Business One (đối tác SAP Business One từ 2007). Cho đến nay, APZON vẫn đang tập trung vào duy nhất SAP Business One để thiết lập các sản phẩm dịch vụ cung cấp cho khách hàng.