Phần mềm ERP ngành thời trang, may mặc

Thực trạng ngành thời trang may mặc Việt Nam   Với 106 triệu dân cùng phần lớn là dân số trẻ, thị trường thời trang Việt Nam luôn là thị trường tiềm năng, mang tính chiến lược đối với các nhà đầu tư quốc tế. Theo bà Lưu Nga – CEO Elise Thị trường thời trang có...

Phần mềm ERP NGÀNH DƯỢC PHẨM THỜI ĐẠI 4.0

Hiện nay, công nghệ thông tin đang hiện diện và đóng vai trò then chốt không thể thiếu trong quá trình quản trị, điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của mỗi doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp ngành dược. Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2017...