Hệ thống thông tin quản lý doanh nghiệp là gì

Hệ thống thông tin quản lý doanh nghiệp là gì và để làm gì? Hệ thống thông tin quản lý doanh nghiệp là gì Hệ thống thông tin quản lý doanh nghiệp là hệ thống cung cấp thông tin, dữ liệu, báo cáo cho công tác quản lý của doanh nghiệp. Hệ thống thông tin quản lý doanh...

3 đòn bẩy mở rộng quy mô doanh nghiệp vừa và nhỏ

Vận dụng 3 đòn bẩy mở rộng quy mô doanh nghiệp QUY TRÌNH KINH DOANH đòn bẩy mở rộng quy mô doanh nghiệp đầu tiên Nhiều doanh nghiệp muốn mở rộng quy mô doanh nghiệp nhưng bị kìm hãm bởi những rào cản trong quy trình kinh doanh, và giới hạn về nguồn lực để đưa sản...

Công cụ kiểm soát dòng tiền doanh nghiệp

Quản lý và kiểm soát dòng tiền trong doanh nghiệp là vấn đề đau đầu đối với nhiều chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ. Chủ doanh nghiệp vùa và nhỏ thường mải tập trung vào marketing vào bán hàng, mà không quan tâm đủ đến chỉ số quản trị (chỉ số kinh doanh) Hoặc quan tâm mà...

10 phần mềm kế toán nước ngoài tốt nhất cho doanh nghiệp Việt Nam.

10 phần mềm kế toán nước ngoài (ngoại) tốt nhất cho sự tăng trưởng doanh nghiệp Việt Nam. Nếu bạn đang sử dụng phần mềm kế toán nước ngoài rồi, thì bạn có nghĩ đến việc nâng cấp phần mềm kế toán không? Còn chưa, thì đây đúng là từ khóa (keyword) mà bạn Google rồi đấy...

Nâng cấp phần mềm kế toán? Đã đến lúc? Nên hay không?

Liệu đã đến lúc doanh nghiệp cần nâng cấp phần mềm kế toán Nâng cấp phần mềm kế toán là gì? Và tại sao doanh nghiệp cần nâng cấp phần mềm kế toán? Có rất nhiều đáp án khác nhau. Nhưng nếu “phần mềm kế toán hiện tại đã không còn phù hợp”  Hoặc “Chức...