Nâng cao chỉ số hiệu suất thiết bị tổng thể OEE trong quản lý sản xuất

Chỉ số hiệu suất thiết bị tổng thể là gì? OEE (Overall Operations Effectiveness)

Chỉ số hiệu suất thiết bị tổng thể (OEE) là thông số quan trọng trong việc đo lường hiệu quả hoạt động (effectiveness) thiết bị (equipment) tổng thể (overall) trong nhà máy sản xuất.

Chỉ số hiệu suất thiết bị toàn diện

Chỉ số hiệu suất thiết bị tổng thể

Công thức tính chỉ số hiệu suất thiết bị tổng thể (OEE)

Công thức tính chỉ số hiệu suất thiết bị tổng thể

Chỉ số hiệu suất thiết bị tổng thể được đo lường bằng 03 thông số: Tổng thời gian hoạt động của nhà máy, công suất, chất lượng.

Trong đó:

Tổng thời gian hoạt động nhà máy (Available) gồm 02 thông số.

 • Tổng thời gian có thể hoạt động của nhà máy
 • Tổng thời gian thực tế hoạt động của nhà máy = Tổng thời gian có thể hoạt động của nhà máy – thời gian chết do thiết lập máy, đổi khuôn hoặc dừng chuyền do sự cố bất ngờ, thiếu nguyên vật liệu đầu vào.

Công suất (Performance) 

Công suất – năng lực sản xuất của nhà máy

 • Sản lượng lý thuyết (dự kiến) = Tổng thời gian thực tế hoạt động của nhà máy x Công suất định mức
 • Sản lượng thực tế = Sản lượng lý thuyết – mất sản lượng do sản xuất dưới công suất định mức, hoặc do lỗi thay khuôn, hỏng máy, dừng chuyền

Chất lượng (Quality)

Chất lượng (Quality) =  sản lượng thực tế – sản lượng hàng hỏng, hàng lỗi.

Chỉ số chất lượng sản xuất

Nâng cao chỉ số hiệu suất thiết bị tổng thể bằng cách nào

Để nâng cao chỉ số hiệu suất thiết bị tổng thể, bộ phận sản xuất tại nhà máy cần tìm cách cải thiện từng thông số:

 • Giảm mất hiệu suất do lỗi dừng chuyền, dừng máy: Lập kế hoạch bảo trì máy móc và cảnh báo bảo trì tự động giúp hạn chế được hư hỏng của máy móc trong quá trình sản xuất
 • Giảm mất hiệu suất do mất thời gian phải chờ đợi: Lập lịch sản xuất hạn chế được các lệnh sản xuất bị điều chỉnh (vì lý do đơn hàng gấp, công suất, vật tư không phù hợp…) và giảm thời gian thay đổi thiết lập máy móc, thiết bị cho phù hợp (ví dụ thay khuôn).
 • Giảm lỗi hư hỏng của máy móc (Minor Stop): Hạn chế các trục trặc nhỏ trong quá trình sản xuất (kẹt máy, chất lượng sản phẩm đầu ra không đảm bảo phải tinh chỉnh máy trước khi chạy tiếp..)
 • Giảm mất mát hiệu suất: Cải tiến các thao tác, quản lý được chất lượng vật tư đầu vào, quản lý được công suất định mức của máy. Nhờ vậy biết được năng lực thực tế của máy và lập lịch sản xuất tối ưu về công suất (capacity planning)
 • Giảm tỷ lệ hàng lỗi hỏng: Với thông tin quản lý chất lượng (QC) chi tiết, quá trình cải tiến và kiểm soát nâng cao chất lượng áp dụng vào đúng đối tượng, quá trình cần cải tiến giúp giảm tỷ lệ hàng lỗi, hỏng trong quá trình sản xuất

Công cụ nâng cao chỉ số hiệu suất thiết bị tổng thể

Sử dụng SAP Business One và dịch vụ giá trị gia tăng trong quản lý sản xuất APZON nâng cao chỉ số hiệu suất thiết bị tổng thể và năng lực sản xuất nhà máy.

 • Lịch bảo trì bảo dưỡng: nhắc nhở, tối ưu, kiểm soát lịch bảo trì giúp nhà máy giảm thời gian dừng máy do lỗi không bảo trì bảo dưỡng đúng hạn
 • Lịch sản xuất: Tối ưu hóa quá trình lập lịch sản xuất, tối ưu hóa thời gian setup, thay khuôn
 • Hoạch định nhu cầu sản xuất và lập lịch sản xuất: Tối ưu hóa quá trình lập lịch sản xuất, tối ưu hóa thời gian setup, thay khuôn
 • MRP và LỊCH SẢN XUẤT giúp tối ưu quy trình mua hàng tránh các trục trặc nhỏ trong sản xuất (minor stop), dừng máy để thay đổi mã sản phẩm trong quá trình sản xuất…do thiếu vật tư
 • MRP và LỊCH SẢN XUẤT cũng giúp tối ưu lượng vật tư tồn kho và giảm chi phí hàng tồn kho
 • Hoạch định nhu cầu vật tư (MRP) đảm bảo mua hàng theo kế hoạch sản xuất và giảm thời gian dừng chuyền do thiếu vật tư. Các PO (Phiếu đặt hàng) được gửi đến nhà cung cấp với thời gian và số lượng chính xác theo nhu cầu của sản xuất và thực tế tồn kho
 • Hàng hóa mua về nhập kho và quản lý chính xác vị trí giúp giảm thời gian chuẩn bị vật tư cho sản xuất
 • Lịch sản xuất được đưa ra dựa trên các thông tin chính xác về vật tư, về công suất khả dụng.. tránh các điều chỉnh, dừng chuyền do các thông tin không được cập nhật
 • Quá trình sản xuất được theo dõi chi tiết theo từng công đoạn. Các sản phẩm được kiểm soát chất lượng chặt chẽ cung cấp thông tin về tỷ lệ hàng lỗi hỏng, chi tiết lỗi hỏng được SAP Business One theo dõi chi tiết
 • Quản lý chất lượng (QC) cung cấp thông tin tiến hành cải tiến (Kaizen) cũng như biết được các điểm trọng tâm cần cải tiến. Kết quả QC được cập nhật vào hệ thống với các lỗi chi tiết. Lô sản phẩm nào đạt thì được đi tiếp công đoạn sau / xuất cho khách hàng
 • Báo cáo truy suất nguồn gốc sản phẩm có được tức thời giúp giám đốc nhà máy, giám đốc sản xuất biết được tỷ lệ lỗi hỏng do vật tư đầu vào hay do quá trình sản xuất.

APZON Team