Hệ thống thông tin quản lý doanh nghiệp là gì và để làm gì?

Hệ thống thông tin quản lý doanh nghiệp là gì

Hệ thống thông tin quản lý doanh nghiệp là hệ thống cung cấp thông tin, dữ liệu, báo cáo cho công tác quản lý của doanh nghiệp.

Hệ thống thông tin quản lý doanh nghiệp bao gồm con người, dữ liệu, công cụ thu thập truy vấn phân tích xử lý dữ liệu và kiết xuất báo cáo.

Mục tiêu của hệ thống thông tin quản lý cho doanh nghiệp

Hỗ trợ việc ra quyết định của doanh nghiệp: Một hệ thống thông tin đầy đủ sẽ giúp cho các nhà quản trị của doanh nghiệp có bức tranh toàn cảnh và tin cậy về tình hình sản xuất, kinh doanh, tài chính… của doanh nghiệp, từ đó giúp lãnh đạo ra những quyết định kinh doanh phù hợp, hiệu quả.

Phân loại hệ thống thông tin quản lý doanh nghiệp

Phân loại hệ thống thông tin quản lý doanh nghiệp theo mô hình doanh nghiệp

Dựa trên 03 mô hình kinh doanh chính (doanh nghiệp thương mại, doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp gồm cả sản xuất và thương mại), chúng ta có thể chia thành

Hệ thống thông tin quản lý doanh nghiệp thương mại: cung cấp thông tin, dữ liệu, báo cáo về thị trường, khách hàng, nhà cung cấp, sản phẩm và dịch vụ, tài chính kế toán, tồn kho, mua hàng, bán hàng và chăm sóc khách hàng, bảo hành sản phẩm.

Hệ thống thông tin quản lý doanh nghiệp sản xuất: cung cấp thông tin, dữ liệu, báo cáo về thị trường, khách hàng, nhà cung cấp, sản phẩm và dịch vụ, tài chính kế toán, tồn kho, mua hàng, sản xuất, bảo trì bảo dưỡng nhà máy, bán hàng và chăm sóc khách hàng, bảo hành sản phẩm

Phân loại hệ thống thông tin quản lý doanh nghiệp theo mục đích

Hệ thống thông tin quản lý doanh nghiệp phục vụ quản trị nội bộ: Báo cáo quản trị nội bộ phân tích đa chiều, theo các chỉ tiêu kinh doanh, và các chỉ tiêu tài chính phục vụ cho việc quản trị sản xuất, kinh doanh

Hệ thống thông tin quản lý doanh nghiệp phục vụ cho đối tượng bên ngoài doanh nghiệp: Báo cáo cơ quan nhà nước, khách hàng, đối tác theo quy định và luật lệ nước sở tại.

Phân loại hệ thống thông tin quản lý doanh nghiệp theo chức năng nghiệp vụ

Hệ thống quản lý thông tin doanh nghiệp ERP đầy đủ

Hệ thống quản lý thông tin doanh nghiệp theo nghiệp vụ chức năng

Hệ thống thông tin quản lý bán hàng: Trong bán hàng có thể chia nhỏ thành các kênh bán hàng khác nhau, và mỗi kênh bán hàng có thể cần một hệ thống quản lý thông tin riêng.

  • Hệ thống thông tin quản lý khách hàng
  • Hệ thống thông tin quản lý bán buôn
  • Hệ thống thông tin quản lý bán lẻ
  • Hệ thống thông tin quản lý nhà phân phối, kênh phân phối

Hệ thống thông tin quản lý mua hàng và nhà cung cấp

Hệ thống thông tin quản lý kho

Hệ thống thông tin quản lý sản xuất

Hệ thống thông tin quản lý bảo trì bảo dưỡng

Hệ thống thông tin quản lý tài chính

Hệ thống thông tin quản lý bảo hành

Hệ thống thông tin quản lý dự án

Công cụ nền tảng hỗ trợ hệ thống thông tin quản lý doanh nghiệp

Mỗi doanh nghiệp sử dụng công cụ khác nhau để khai thác thông tin.

Các bạn hãy xem hình bên trên để hình dung về các công cụ hỗ trợ cho hệ thống thông tin cho doanh nghiệp của mình.

Công cụ khai thác thông tin sẽ nói lên tư duy và năng lực quản trị doanh nghiệp.

Công cụ hỗ trợ hệ thống thông tin quản lý doanh nghiệp cấp 01 (thô sơ):  Sổ sách, giấy tờ, Word, excel, Powperpoint, Phần mềm riêng lẻ (phục vụ cho riêng phòng ban)

Công cụ hỗ trợ hệ thống thông tin quản lý doanh nghiệp cấp 02: Phần mềm ERP lõi tích hợp các hệ thống thông tin quản lý nghiệp vụ kinh doanh căn bản nhất mà bất cứ doanh nghiệp dù ở quy mô, lĩnh vực nào cũng cần bao gồm tài chính, kế toán, mua hàng, bán hàng, kho, sản xuất.

Công cụ hỗ trợ hệ thống thông tin quản lý doanh nghiệp cấp 03: Phần mềm ERP lõi + Tích hợp các phần mềm chuyên ngành: tích hợp POS, tích hợp DMS, tích hợp CRM, tích hợp hóa đơn điện tử, tích hợp với giải pháp chuyên ngành đặc thù của các bên thứ 03:

Để có được hệ thống thông tin đầy đủ nhất bạn cần đến công cụ hỗ trợ hệ thống thông tin quản lý doanh nghiệp cấp 03.

Hãy liện hệ với APZON để chúng tôi giúp bạn tư vấn quá trình số hóa, cung cấp cho bạn công cụ nền tảng hỗ trợ tốt nhất cho việc xây dựng, khai thác và sử dụng hiệu quả thông tin theo yêu cầu của bạn

APZON Team