Nhà đầu tư định giá doanh nghiệp như thế nào?

Nhà đầu tư định giá doanh nghiệp bao nhiêu với 01 hệ thống ERP?

Phần lớn các nhà đầu tư cảm thấy dễ định giá doanh nghiệp hơn với 01 phần mềm ERP duy nhất

Tức là, họ cảm thấy yên tâm hơn nếu doanh nghiệp họ đầu tư đã triển khai 01 giải pháp ERP.

Thậm chí họ sẵn sàng bỏ tiền và đốc thúc doanh nghiệp làm ERP

Bởi đơn giản, ERP cung cấp cho nhà đầu tư cái nhìn trung thực nhất về sức khỏe doanh nghiệp.

Nói không quá khi cho rằng với ERP, nhà đầu tư định giá doanh nghiệp tăng 20%.

Nhà đầu tư quan tâm bạn đang, sẽ làm gì để đảm bảo doanh nghiệp thực sự có khả năng tăng trưởng.

Nếu bạn không chuẩn hóa nghiệp vụ kinh doanh, thì trong tương lai sự tăng trưởng của bạn sẽ bị giới hạn.

Vì vậy bạn cần xác định rõ chiến lược tăng trưởng?

Và biết khi nào bạn cần đầu tư mới một hệ thống ERP?.

Đầu tư giải pháp ERP đúng có thể làm đơn giản hóa sự phức tạp khi công ty mở rộng quy mô toàn cầu.

Nhờ ERP, bạn có thể hiểu những gì đang xảy ra và đưa ra quyết định nhanh hơn.

Bạn có thể tự động hóa các quy trình nghiệp vụ hàng ngày như lập hóa đơn, tạo phiếu nhập, kiết xuất báo cáo tài chính, hợp nhất tài khoản, phê duyệt chi phí…

Bằng cách tự động hóa các bước quan trọng, bạn có thể nâng cao hiệu suất theo cấp số nhân cho nhân viên của bạn.

Rất nhiều công việc có thể được tự động hóa trong ERP như ghi nhận các bút toán, phê duyệt chứng từ.

Điều này có nghĩa là bạn có thể vận hành doanh nghiệp của bạn hiệu quả, mở rộng quy mô bất cứ khi nào, và không cần phải thuê thêm người.

Nói một cách khác, bạn có thể quản lý đơn giản mà vẫn hiệu quả.

Và giờ đây bạn hoàn toàn có thể đưa ra lựa chọn thông minh hơn với phần mềm công nghệ điện toán đám mây

Tin tốt là giờ đây công nghệ điện toán đám mây rất phát triển và đã có rất nhiều giải pháp ERP đám mây.

Phần mềm ERP điện toán đám mây cung cấp cho bạn một nền tảng sẵn có với chi phí tiết kiệm nhất.

Bạn chỉ trả cho những gì bạn dùng, bạn không cần phải đầu tư ngay lập tức 01 số tiền lớn, 01 lúc.

Bạn nghĩ sao?

Tham khảo ngay ứng dụng ERP đám mây SAP Business One Cloud.

APZON Team.