Nếu công ty bạn đang sử dụng SAP Business One và có hoạt động bán lẻ, hẳn bạn không còn lạ gì với chức năng A/R Invoice + Payment. Đây là chức năng tích hợp của hai chức năng khác trên SAP B1 giúp bạn vừa ghi nhận công nợ phải thu từ khách hàng (A/R Invoice) vừa thu tiền khách hàng (Incomming Payment). Chức năng sẽ trở nên thuận tiện khi một bạn kế toán bán hàng trong công ty kiêm nhiệm cả hai việc xuất hóa đơn và thu tiền.

Tuy nhiên, ở các phiên bản trước đây, SAP B1 chỉ cho phép bạn thiết lập duy nhất một Customer mặc định cho chức năng này. Nguyên nhân được lý giải rằng SAP chỉ cho phép sử dụng chức năng này với một đối tượng là Khách lẻ – đối tượng phát sinh nghiệp vụ không thường xuyên và bạn không có nhu cầu theo dõi công nợ phải thu với họ.

Giờ đây, trên phiên bản 9.3, bạn sẽ làm được nhiều hơn thế. Vẫn với các bước thực hiện đơn giản như các phiên bản trước, nhưng thông tin Customer (khách hàng) trong giao dịch bạn hoàn toàn có thể chọn lựa trong danh sách Customer Master Data. Giờ đây, bạn đã có thêm một mẹo hay khi xuất hóa đơn bán ra trên SAP:

  • Nếu xuất hóa đơn chưa thu được tiền, lập A/R Invoice. Sau này thu được tiền, lập Incomming Payment
  • Nếu xuất hóa đơn thu tiền ngay, chỉ cần lập 1 phiếu duy nhất A/R Invoice + Payment

Chúc các bạn thành công.

Bạn có thể xem thêm demo chức năng tại đây:

Minh Phương