Change Log được biết đến như một tính năng truy vết trên SAP Business One trong các phiên bản trước đây. Nếu ai đó truy cập vào một phiếu mà bạn lập trên SAP B1 rồi thay đổi chúng mà không hỏi han xin phép bạn, ngay lập tức bạn có thể truy vết được ai đã thay đổi và thay đổi thông tin gì, vào lúc nào, bằng chức năng Change Log “thần thánh”. Thông thường SAP B1 mặc định sẽ lưu lại 20 lịch sử thay đổi gần nhất của các bản ghi chừng từ (Document) trên SAP (bạn hoàn toàn có thể thay đổi thiết lập này). Tuy nhiên đến một ngày nào đó, bạn nhận ra, hệ thống của bạn trở nên ì ạch, nặng nề, do số lượng Change Log càng ngày càng nhiều, đó là thời điểm Change Log Clean Up ra tay …

Change Log Clean Up là một chức năng mới trong SAP B1 9.3 mà các phiên bản trước chưa từng có.

Chức năng này cho phép bạn xóa các bản ghi Lịch sử thay đổi (Change Log) của tất cả các chức-năng-có-Change-log trên SAP B1, điều này góp phần làm giảm dung lượng database của bạn.

Bạn có khả năng lựa chọn các chức năng muốn xóa Change log và lựa chọn xóa Change log theo khoảng thời gian.

Chức năng Change Log Clean Up này cũng được bổ sung trong tính năng General Authorization giúp bạn phân quyền những người dùng phù hợp mới được phép truy cập và sử dụng chức năng này

Lợi ích rõ ràng nhất mà chức năng mới này mang lại là cải hiện hiệu suất của hệ thống đang sử dụng, nếu công ty của bạn đã sử dụng SAP B1 trong thời gian dài, hệ thống có thể tồn tại rất nhiều bản ghi Change log cũ mà bạn không cần truy vấn tới, Change Log Clean Up xuất hiện để giúp bạn việc này.

Bạn có thể xem thêm Demo chức năng tại đây:

Minh Phương