SAP Business One - Phần mềm quản trị doanh nghiệp (ERP) phát triển cùng bạn

Kiểm soát công việc kinh doanh tốt hơn. Sắp xếp và kết nối toàn bộ các quy trình nghiệp vụ kinh doanh của doanh nghiệp.

Tự động và tối ưu toàn bộ chuỗi cung ứng của bạn với iDMS

Dựa trên nền tảng giải pháp SAP Business One – Hệ thống quản trị hàng đầu của SAP . Các quy trình trong toàn bộ chuỗi cung ứng được vận hành theo tiêu chuẩn của một hệ thống quản trị hàng đầu thế giới

SAP BUSINESS ONE

Tất cả các nghiệp vụ kinh doanh chính từ tài chính kế toán đến quản lý quan hệ khách hàng (CRM), mua hàng, bán hàng, tồn kho, sản xuất được tích hợp trong một hệ thống để cung cấp cho bạn một tầm nhìn toàn cảnh về hoạt động của doanh nghiệp.
Toàn bộ các hoạt động của chuỗi phân phối được quản lý và vận hành trên cùng một hệ thống. Tối ưu các hoạt động phân phối và kiểm soát tự động các chỉ số KPI, giảm giấy tờ báo cáo
Một nền tảng cho toàn bộ các hoạt động bán lẻ của bạn, từ quản lý hậu cần đến các nghiệp vụ bán hàng. Sẵn sàng tích hợp với các hệ thống quản trị doanh nghiệp ERP như SAP Business One

BẠN CÒN BĂN KHOĂN CẦN GIẢI ĐÁP

Bạn chưa rõ nền tảng nào là phù hợp, giải pháp nào là tối ưu và triển khai thế nào thì mang lại lợi ích tối đa cho doanh nghiệp của bạn
LIÊN HỆ NGAY

CÁC CÂU CHUYỆN THÀNH CÔNG TỪ KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TÔI