Business One - Phần mềm quản trị doanh nghiệp (ERP) phát triển cùng bạn

Quản trị doanh nghiệp với SAP BUSINESS ONE

Tất cả các nghiệp vụ kinh doanh chính từ tài chính kế toán đến quản lý quan hệ khách hàng (CRM), mua hàng, bán hàng, tồn kho, sản xuất được tích hợp trong một hệ thống để cung cấp cho bạn một tầm nhìn toàn cảnh về hoạt động của doanh nghiệp.

Quản lý phân phối với IRS DMS

Toàn bộ các hoạt động của chuỗi phân phối được quản lý và vận hành trên cùng một hệ thống. Tối ưu các hoạt động phân phối và kiểm soát tự động các chỉ số KPI, giảm giấy tờ báo cáo

Quản lý cửa hàng, bán hàng với POSMAN

Một nền tảng cho toàn bộ các hoạt động bán lẻ của bạn, từ quản lý hậu cần đến các nghiệp vụ bán hàng. Sẵn sàng tích hợp với các hệ thống quản trị doanh nghiệp ERP như SAP Business One

BẠN CÒN BĂN KHOĂN CẦN GIẢI ĐÁP

Bạn chưa rõ nền tảng nào là phù hợp, giải pháp nào là tối ưu và triển khai thế nào thì mang lại lợi ích tối đa cho doanh nghiệp của bạn
LIÊN HỆ NGAY

CÁC CÂU CHUYỆN THÀNH CÔNG TỪ KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TÔI

Công ty Vũ Hoàng Minh
SAP Business One + giải pháp đặc thù từ Apzon IRS Việt Nam giúp Vũ Hoàng Minh giảm thời gian đáp ứng đơn hàng từ 8h xuống 4h, giảm hạn mức tồn kho tối thiểu, đáp ứng kịp thời các yêu cầu của sản xuất.
Công ty Vina Taiyo Spring
SAP Business One hỗ trợ Vina Taiyo Spring lên kế hoạch sản xuất, kiểm soát mọi hoạt động sản xuất, điều tra, truy suất nguồn gốc sản phẩm nhanh chóng, kiểm soát tồn kho chính xác hơn.

KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TÔI